სიახლეები

 

02 მარტი 2012
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, BCG დაინტერესდა ქართველი მომხმარებლის დამოკიდებულებებითა და განწყობებით ეკონომიკურ კრიზისთან დაკავშირებით. ინტერნეტ კვლევის მეთოდით გამოიკითხა 500 რესპოდენტი.
02 მარტი 2012
Fifa World Cup 2010
2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ჩატარებული ინტერნეტ კვლევის შედეგად ჩვენ შევეცადეთ გამოგვევლინა რესპონდენტთა და მოკიდებულება მსოფილო ჩემპიონატის მიმართ, თუ რამდენად დაინტერესებულნი და ჩართულნი არიან ისინი ჩემპიონატის მიმდინარეობაში და რა მოლოდინები აქვთ მათ.
1 2